เหตุใดการประชาสัมพันธ์จึงจำเป็นสำหรับสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี

เหตุใดการประชาสัมพันธ์จึงจำเป็นสำหรับสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี

การประชาสัมพันธ์หรือการประชาสัมพันธ์เป็นแนวคิดที่เข้าใจผิดมานานหลายทศวรรษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่มองว่าการประชาสัมพันธ์เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการส่งผ่าน “ข้อมูล” เกี่ยวกับธุรกิจหรือสถาบัน ผู้ส่งเสริม และความสำเร็จหรือความล้มเหลวโดยรวม อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าทำความเข้าใจก็คือ บทบาทสำคัญของการร่างและวางตำแหน่ง “เรื่องเล่า” 

นี้ต่อสาธารณชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งกำหนดพลัง

เงียบของการประชาสัมพันธ์

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา PR มีความสำคัญอย่างมาก ด้วยการเพิ่มขึ้นของผู้บริโภคและผู้ประกอบการยุคมิลเลนเนียล ธุรกิจจึงเปลี่ยนไปสู่ความพยายามที่ใหญ่ขึ้น เป็นเชิงบวกต่อสังคมและสนับสนุนชุมชน ด้วยเหตุนี้ ผลกระทบที่มีต่อชีวิตของสังคมจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์และลักษณะเฉพาะของแบรนด์ ด้วยรูปแบบการสื่อสารที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย PR จึงประสบความสำเร็จในการผลักดันเรื่องราวแบบองค์รวมและ “เป็นมิตรกับชุมชน” เพื่อเชื่อมโยงผู้บริโภคเพื่อโน้มน้าวพฤติกรรมผู้บริโภคทางอ้อมและผลักดันความภักดีต่อแบรนด์ นอกจากนี้ PR ยังทำงานอย่างหนักผ่าน “การสนทนา” กับผู้มีอิทธิพลเพื่อสร้างเชิงบวกและน่าเชื่อถือ การเล่าเรื่องซึ่งไม่เชื่อมโยงโดยตรงกับผลประโยชน์ทางการค้าเช่นการโฆษณา ทำให้มีความน่าเชื่อถือและเปิดรับมากขึ้น

ด้วยความสำคัญและพลังที่เพิ่มขึ้นของการประชาสัมพันธ์ รายการต่อไปนี้เป็นประโยชน์หลักของการนำรูปแบบการสร้างแบรนด์นี้มาใช้สำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอัพ:

เน้นความต้องการ

ด้วยการเพิ่มขึ้นขององค์กรแห่งนวัตกรรม ความต้องการบริการ/ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอนั้นได้รับการอธิบายอย่างดีที่สุดผ่านแคมเปญการสื่อสารแบบองค์รวม การประชาสัมพันธ์มีบทบาทสำคัญในการเริ่มต้นการสนทนาเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือบริการ โดยเน้นประเด็นต่างๆ และผลกระทบที่มากขึ้นต่อผู้บริโภคและชุมชน การประชาสัมพันธ์ยังช่วยสร้างสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวยให้สินค้า/บริการได้รับการยอมรับด้วยใจที่เปิดกว้างและเป็นมิตร ตัวอย่างเช่น:ผ่านชุดบทความเทรนด์และการมีส่วนร่วมในเรื่องราวอุตสาหกรรม “ศิลปะในการสมัครสมาชิก” สตาร์ทอัพสามารถใช้การประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางเพื่อให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีศักยภาพเกี่ยวกับแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงในรูปแบบผู้บริโภคและวิธีการที่ศิลปะในการสมัครสมาชิกสามารถเป็นได้ ประหยัดและมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน จึงสร้างความต้องการในเชิงบวกสำหรับบริการ

สร้างความเหนือกว่าของแบรนด์

เรื่องเล่าประชาสัมพันธ์สามารถมีประสิทธิภาพอย่างมากในการเน้นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและความเชี่ยวชาญของเจ้าของแบรนด์/ผู้สนับสนุนเกี่ยวกับภาคส่วนของธุรกิจ ด้วยความคิดเห็นที่ร่างขึ้นอย่างดีที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มสื่อเชิงกลยุทธ์ PR สามารถช่วยสร้างความคิดเห็นสาธารณะในเชิงบวกเกี่ยวกับความเข้าใจที่เหนือกว่าของแบรนด์และความเชี่ยวชาญในภาคส่วน ดังนั้น จึงสร้างแบรนด์ให้เป็นแบรนด์ “อัจฉริยะ” นำเสนอผลิตภัณฑ์/โซลูชันที่เกี่ยวข้องและเหนือกว่า ตัวอย่างเช่น .ปฏิกิริยาต่องบประมาณหรือ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญอาจเป็นโอกาสในการ

ประชาสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับแบรนด์ในการพูดคุยเกี่ยวกับปัจจัยภายในและภายนอกต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภาคส่วนและแบ่งปันคำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของนโยบายต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรม

สร้างความเป็นผู้นำทางความคิด

การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความคิดเห็นสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ด้วยความคิดเห็นที่ลึกซึ้งและมีวิสัยทัศน์และโอกาสในการพูดในแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมที่เลือก PR สามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือและน่านับถือสำหรับทีมผู้นำแบรนด์ – CEO / MD / ผู้ประกอบการผู้ก่อตั้ง ซึ่งจะทำให้พวกเขาเป็นนักประดิษฐ์และผู้มีวิสัยทัศน์นอกเหนือจากขอบเขตของแต่ละคน ธุรกิจ. สิ่งนี้ยังมีผลในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในหมู่พนักงานและนักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก พันธมิตรที่มีศักยภาพในการให้ทุนของ PE นักวิจารณ์ และผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น:การมีส่วนร่วมในการอภิปรายที่เวทีอุตสาหกรรม/ การค้า ความคิดเห็นในสื่อการค้าและธุรกิจ และโอกาสในการสร้างโปรไฟล์เชิงกลยุทธ์ ทั้งหมดนี้สามารถนำไปสู่การสร้างผู้นำทางความคิดที่น่าเคารพและนับถือ

สร้างความภักดีต่อแบรนด์

ประการสุดท้าย การสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือผ่านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์และสม่ำเสมอผ่านแพลตฟอร์มสื่อที่เลือกสามารถช่วยสร้างความภักดีต่อแบรนด์ที่แข็งแกร่งได้ในที่สุด การพัฒนาใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม การเข้าถึงชุมชน และการริเริ่ม CSR ตลอดจนข่าวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแผนการขยายธุรกิจหรือความร่วมมือใหม่ ทั้งหมดนี้สามารถนำมาใช้อย่างกว้างขวางเพื่อสร้างความภักดีต่อแบรนด์ การเน้นย้ำถึงธุรกิจและคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สนับสนุนสามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นมนุษย์ให้กับธุรกิจ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคที่แน่นแฟ้น ตัวอย่างเช่น: การวิจัยเอกสารไวท์เปเปอร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแบรนด์เกี่ยวกับ

credit: webonauta.com hermeselling.com webam10.com WhenPigsFlyBlog.com aikidozaragoza.com FrodoWeb.com nflchampionshipblog.com sysadminblogs.com iqbeatsblog.com buyorsellhillcountry.com