คาสิโนออนไลน์

คาสิโนออนไลน์

พลาสติกปรากฏขึ้นในสถานที่ห่างไกลที่สุดในโลก รวมถึง Mount Everest

พลาสติกปรากฏขึ้นในสถานที่ห่างไกลที่สุดในโลก รวมถึง Mount Everest

เศษพลาสติกเล็กๆ ไหลลงสู่ทะเลที่ลึกที่สุดและขึ้นสู่ยอดเขาที่สูงที่สุด เศษพลาสติกเล็กๆ น้อยๆ และเกลียวต่างๆ ของพลาสติกผุดขึ้นทั่วบริเวณ รวมถึงบนหิมะบนยอดเขาเอเวอเรสต์ด้วย “เราทราบดีว่าพลาสติกอยู่ในทะเลลึก และตอนนี้อยู่บนภูเขาที่สูงที่สุดในโลก” Imogen Napper นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่มหาวิทยาลัย Plymouth ในอังกฤษและ National...

Continue reading...